Cẩm nang kỹ thuật

Các bài viết tổng hợp Kỹ thuật, kinh nghiệm, trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp cho bà con nông dân. Đặc biệt là kỹ thuật ứng dụng Chế phẩm EM | EM1 | Em gốc | EM2 | EM5 | Trichoderma | Balasa N01 giúp phát triển nền Nông nghiệp của đất nước, giúp tiết kiệm chi phí, phát triển bền vững, môi trường trong sạch,…