Chế phẩm EM thứ cấp

Hiển thị một kết quả duy nhất

EM2 là dòng chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh, là một dạng của chế phẩm EM, chứa hơn 80 chủng vi sinh vật hữu hiệu bao gồm cả hiếu ký và hiếm khí (nấm men, lactobacillus, bacillus, vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn cố định nitơ, xạ khuẩn …). Chế phẩm EM2 hay chế phẩm EM thứ cấp được tạo ra bằng cách nhân sinh khối chế phẩm EM gốc (EM1) bằng cách pha chế phẩm EM gốc cùng mật mía, rỉ đường với nước theo một định lượng ở một điều kiện nhất định. Chế phẩm EM2 có thành phần và tác dụng như chế phẩm EM gốc.

Bà con có thể tham khảo quy trình Sản xuất Chế phẩm EM2 (thứ cấp): TẠI ĐÂY