Chế phẩm sinh học EM

Hiển thị một kết quả duy nhất

Chế phẩm sinh học EM (Effective Microorganisms) có nghĩa là các vi sinh vật hữu hiệu, là công nghệ vi sinh do Teruo Higa người Nhật Bản phát minh. Trong chế phẩm này có khoảng 80 loài vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí thuộc các nhóm : vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn. Tại Việt Nam công nghệ này được chuyển giao cho một vài đơn vị có cơ sở vật chất và đội ngũ nhà khoa học hàng đầu lĩnh vực, trong đó có Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội (nay là Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam). Chế phẩm EM của Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội là chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu gồm: vi khuẩn quang hợp, lactic, Bacillus subtilic, B. mesentericus, B. megaterium, xạ khuẩn, nấm men…Trong 1ml có: Streptomyces: 10^9 CFU; Rhizobium: 10^9 CFU; Lactic: 10^9 CFU; Bacillus: 10^9 CFU; Vi khuẩn quang hợp: 10^9 CFU; Nấm men và xạ khuẩn: 10^9 CFU, nước, mật rỉ đường. Thừa hưởng công nghệ này, Trung tâm Nghiên cứu và Cung cấp Chế Phẩm Sinh Học EM – EMRC được phép nghiên cứu nhân sinh khối và sản xuất để cung cấp các sản phẩm từ Chế Phẩm EM gốc ứng dụng trong lĩnh vực Nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, xử lý rác thải, môi trường, xây dựng…

 

-29%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 850.000
-29%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 850.000
-29%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 850.000
-29%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 850.000
-29%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 850.000