Đệm lót sinh học Balasa N01

Hiển thị một kết quả duy nhất

Trong 1 gói chế phẩm men Balasa N01 có chứa các chủng vi sinh sau: Bacillus subtilis (từ 5,8 triệu bào tử); Saccharomyces caereviseae (từ 3,7 triệu bào tử); Streptococcus lactis (từ 4,9 triệu bào tử); Thiobacillus spp. (từ 1,6 triệu bào tử); Enzyme bổ sung (thủy phân các chất hữu cơ); Độ ẩm (mzx): 12%

Lợi ích của việc sử dụng Balasa N01

– Giúp phân hủy phân do động vật thải ra, giảm mùi hôi, khí độc trong chuồng, tạo môi trường sống không ô nhiễm, cải thiện môi trường sống cho người lao động, tạo cơ hội phát triển chăn nuôi trong khu dân cư.

– Không cần dọn phân, rửa chuồng khi chăn nuôi, giảm nhân công, giảm lượng nước và lượng điện thụ.

– Giảm tỷ lệ bệnh (đặc biệt là bệnh tiêu chảy heo con), giảm chi phí thuốc. Tăng chất lượng của thành phẩm