Mật rỉ đường

Hiển thị một kết quả duy nhất

Mật rỉ đường có tác dụng kiểm soát pH, NH3, NO2, kiểm soát tỉ lệ C:N để giữ hạt biofloc giúp kiểm soát pH trong ao tôm, làm thức ăn chăn nuôi, nuôi vi sinh xử lý nước thải và đặc biệt là việc dùng mật rỉ đường để tăng sinh trong việc sản xuất chế phẩm sinh học và các dẫn xuất như EM2, EM5, EM BOKASHI,…

Quý khách có thể tham khảo Giá mật rỉ đường, Địa chỉ mua mật rỉ đường, nhà cung cấp mật rỉ đường, mật rỉ đường trong xử lý rác thải, mua mật rỉ đường tại đây