Hướng dẫn sử dụng chế phẩm

Chế phẩm sinh học EM, EM1, EM2, EM5, Bokashi, Nấm đối kháng Trichoderma, Men vi sinh ủ thức ăn chăn nuôi, Đệm lót sinh học Balasa N01,…rất hiệu quả trong lĩnh vực Nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, xử lý môi trường giúp giảm chi phí, tiết kiệm tiền, tăng năng suất, giảm bệnh hại, ổn định, bảo vệ môi trường sinh thái. Thế nhưng để sử dụng hiệu quả các sản phẩm đấy cần có bí quyết, có phương pháp sử dụng. Bà con hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng các sản phẩm trên để đạt hiệu quả cao nhất qua các bài viết dưới đây: