Nông nghiệp công nghệ cao

Áp dụng những công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp; Ứng dụng các thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào nông nghiệp; Sử dụng các trang thiết bị, máy móc hiện đại trong nông nghiệp; Nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn mô hình công nghệ cao; Áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chọn tạo giống, chăm sóc cây trồng, điều khiển từ xa, công nghệ tự động tưới tiêu, công nghệ chế biến sản phẩm vật nuôi, cây trồng, xử lý môi trường