Chế Phẩm Balasa N01 Làm Đệm Lót Sinh Học Cho Gia Súc

75.000 70.000

Quy cách: Đóng gói 1kg/gói

Trong 1 gói chế phẩm men Balasa N01 có chứa các chủng vi sinh sau:

– Bacillus subtilis (từ 5,8 triệu bào tử)

– Saccharomyces caereviseae (từ 3,7 triệu bào tử)

– Streptococcus lactis (từ 4,9 triệu bào tử)

– Thiobacillus spp. (từ 1,6 triệu bào tử)

– Enzyme bổ sung (thủy phân các chất hữu cơ)

– Độ ẩm (mzx): 12%

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)