Mật Rỉ Đường (Mật Mía) Can 20 Lít

450.000 420.000

Quy cách: Can 20 lít

THÀNH PHẦN CỦA MẬT RỈ ĐƯỜNG:

+ Sucroza: 44%

+ Glucoza: 13%

+ Fructoza: 10%

+ Axit amin: 3%

CÔNG DỤNG:

– Mật rỉ đường là một phụ phẩm của ngành sản xuất đường, là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất đường mà từ đó đường không còn có thể kết tinh một cách kinh tế nữa bởi các công nghệ thông thường.

– Mật rỉ đường có tác dụng kiểm soát pH, NH3, NO2, kiểm soát tỉ lệ C:N để giữ hạt biofloc và đặc biệt là việc dùng mật rỉ đường để tăng sinh trong việc sản xuất chế phẩm sinh học và các dẫn xuất như EM2, EM5, EM BOKASHI,…

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)